Blog

5 Điều Khoản Bổ Sung Của Gói Bảo Hiểm Bảo Việt An Gia

Wednesday, 14/10/2020

Điều khoản bổ sung Bảo Việt An Gia bao gồm 5 điều khoản và là một bộ phận không thể tách rời trong Quy tắc bảo hiểm. Trước khi có ý định tham gia Bảo hiểm Bảo Việt An Gia, bạn cần phải nắm rõ để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân. Tất cả các điều khoản đã đươc Bảo Hiểm TOP tổng hợp trong bài viết dưới dây, bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Điều khoản bổ sung Bảo Việt An Gia là gì?

Ngoài phạm vi các điều khoản chính Bảo Việt An Gia, người được bảo hiểm có thể cân nhắc và lựa chọn để đăng kí mua tự nguyện các điều khoản bổ sung. Các quyền lợi bổ sung này giúp khách hàng có cơ hội được bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện hơn. 

Điều khoản bổ sung bảo hiểm TOP
Quyền lợi bổ sung giúp khách hàng có thêm lựa chọn để bảo vệ sức khỏe 

5 điều khoản bổ sung Bảo Việt An Gia

Các điều khoản dưới đây sẽ chỉ được bảo hiểm khi được ghi chú trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bảng tóm tắt hợp đồng bảo hiểm.

Điều khoản bổ sung: Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn trong bảo hiểm An Gia

1. Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm tham gia Điều khoản bổ sung này các chi phí y tế phát sinh điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản trong thời hạn bảo hiểm bao gồm:

- Chi phí khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thăm dò, vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sĩ.

- Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ.

- Chi phí phẫu thuật ngoại trú, nội soi chẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc.

- Vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định.

Giới hạn trách nhiệm theo các quyền lợi được quy định cụ thể trong Bảng Quyền lợi/Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đính kèm.

Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm đính kèm.

2. Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm:

- 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/ tính theo thời điểm có bệnh, không tính theo thời điểm điều trị).

- 90 ngày đối với biến chứng thai sản như định nghĩa kể từ ngày tham gia bảo hiểm.

- 01 năm đối với bệnh có sẵn và các bệnh được liệt kê tại Điểm loại trừ chung số 36 của Quy tắc bảo hiểm này.

- 01 năm đối với bệnh đặc biệt theo định nghĩa.

- 06 tháng đối với trẻ em đến 6 tuổi: bệnh viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại.

Điều khoản bổ sung: Bảo hiểm tai nạn cá nhân trong Bảo Việt An Gia

1. Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn cá nhân Bảo Hiểm TOP
Bảo hiểm dành cho tai nạn cá nhân

- Trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả theo Phụ lục I

- Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật tại Quy tắc bảo hiểm này.

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

2. Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm có hiệu lực ngay khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản bổ sung: Bảo hiểm sinh mạng

1. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm trường hợp chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do nguyên nhân không phải là tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ những điểm loại trừ quy định tại Phần IV của Quy tắc bảo hiểm này.

2. Quyền lợi bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

3. Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm có hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đối với bệnh thông thường. Các hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi Người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.

Đối với trường hợp chết do bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, bệnh liệt kê số 36 trong Điểm loại trừ chung của Quy tắc này, biến chứng thai sản, Quy tắc bảo hiểm chỉ có hiệu lực đối với Người được bảo hiểm tham gia theo Quy tắc bảo hiểm này liên tục sau một năm (01) trở lên.

Điều khoản bổ sung: Bảo hiểm nha khoa

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí y tế điều trị răng bệnh lý bao gồm:

- Khám và chẩn đoán bệnh

- Lấy cao răng

- Trám răng bằng các chất liệu thông thường

- Nhổ răng bệnh lý

- Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu)

- Phẫu thuật cắt chóp răng

- Chữa tủy răng

- Ðiều trị viêm nướu, viêm nha chu Điều trị răng được giới hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh như sau:

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: Chỉ bảo hiểm việc điều trị răng tại các bệnh viện hoặc điều trị răng tại các phòng Nha/phòng khám đã có Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán chi phí y tế với Bảo hiểm Bảo Việt.

- Tại các Tỉnh/Thành phố khác: mở rộng bảo hiểm việc điều trị răng tại các phòng Nha/phòng khám có giấy phép đăng ký hành nghề hợp pháp.

Bảo hiểm nha khoa Bảo hiểm TOP
Bảo hiểm Nha khoa trong quyền lợi bổ sung Bảo Việt An Gia

* Lưu ý: Bảo Việt không thanh toán cho điều trị răng tại Phòng nha Hạnh Phúc (Happy), 26 Hàm Nghi, Đà Nẵng, Nha khoa Việt Pháp, 24 Trần Duy Hưng, Hà Nội; Nha Khoa Đại Nam – 328 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điều khoản bổ sung: Bảo hiểm thai sản

- Người được bảo hiểm có độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi

- Người được bảo hiểm phải tham gia Điều khoản chính, tương đương chương trình Bạch Kim hoặc chương trình Kim Cương.

- Đối với biến chứng thai sản: Ngoài việc được hưởng theo quyền lợi bảo hiểm bổ sung này, Người được bảo hiểm sẽ được hưởng thêm quyền lợi tối đa thuộc phạm vi bảo hiểm theo điều khoản chính và điều khoản điều trị ngoại trú với điều kiện cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ về y tế và hóa đơn theo qui định. 
 

Bao hiểm thai sản 

1. Quyền lợi bảo hiểm

a. Biến chứng thai sản và sinh khó

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh do các biến chứng trong quá trình mang thai, hoặc trong quá trình sinh nở cần đến các thủ thuật sản khoa, chi phí chăm sóc mẹ trước và sau khi sinh tại bệnh viện. Thủ thuật sinh mổ chỉ được bảo hiểm nếu do bác sĩ chỉ định là cần thiết cho ca sinh đó, không bao gồm việc sinh mổ theo yêu cầu (hoặc phải mổ lại do việc yêu cầu mổ trước đó). Biến chứng thai sản và sinh khó bao gồm và không giới hạn trong các trường hợp sau:

- Sảy thai hoặc thai nhi chết trong tử cung

- Mang thai trứng nước

- Thai ngoài tử cung

- Băng huyết sau khi sinh

- Sót nhau thai trong tử cung sau khi sinh

- Phá thai do điều trị bao gồm các trường hợp phá thai do các bệnh lý di truyền/ dị tật bẩm sinh của thai nhi hoặc phải phá thai để bảo vệ tính mạng của người mẹ

- Dọa sinh non

- Sinh khó

- Biến chứng của các nguyên nhân trên.

b. Sinh thường

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh cho việc Sinh thường bao gồm và không giới hạn trong các chi phí: đỡ đẻ, viện phí tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc mẹ trước và sau khi sinh tại bệnh viện, chi phí may thẩm mỹ đường rạch.

2. Hiệu lực bảo hiểm

Đối với sinh nở: Quyền lợi bảo hiểm này được chi trả với điều kiện sau 635 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Đối với biến chứng thai sản: Sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

* Lưu ý: Các chi phí sinh mổ trọn gói phát sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung Ương và bệnh viện công (nếu phát sinh tương tự) được thanh toán toàn bộ bao gồm cả trường hợp không bóc tách được bảng kê chi tiết từ các bệnh viện này.

Trên đây là chi tiết 5 điều khoản bổ sung của Bảo Việt An Gia . Hãy lưu lại và tìm hiểu thật kỹ trước khi bạn có dự định mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia để tránh những hiểu lầm và rắc rối sau này. 

Chỉ với 2 phút đăng kí tại đây bạn sẽ được mua bảo hiểm sức khỏe với giá hấp dẫn nhất từ Bảo hiểm TOP. 

BẢO HIỂM SỨC KHỎE