Blog

Bảo Việt Kcare Với Hệ Thống Xác Định Giai Đoạn Ung Thư TNM

Thursday, 15/10/2020

Bảo việt KCare sử dụng hệ thống TNM là một trong những hệ thống phát hiện giai đoạn của ung thư được sử dụng rộng rãi nhất. Hệ thống này được chấp nhận bởi Hiệp hội kiểm soát ung thư quốc tế 

Bảo Việt KCare xác định bệnh ung thư

Hệ thống TNM là một trong những hệ thống giai đoạn của ung thư được sử dụng rộng rãi nhất. Hệ thống này được chấp nhận bởi Hiệp hội kiểm soát ung thư quốc tế (UICC -Union for International Cancer Control) và Ủy ban Ung Thư Hoa Kỳ (AJCC - American Joint Committee on Cancer).

hệ thống TNM xác định giai đoạn ung thư

Hệ thống TNM dựa vào phạm vi lan rộng của khối u (T - Tumor), phạm vi ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết (N - Node), và sự hiện diện của các di căn xa (M - Metastasis). Con số được thêm vào phía sau mỗi chữ cái xác định kích thước hoặc phạm vi của khối u và di căn. Bảo Việt Kcare bảo hiểm bệnh ung thư tốt nhất trên thị trường Việt Nam

Kcare bảo việt

hệ thống xác định giai đoạn bệnh ung thư của bảo việt kcare

Phát hiện khối u nguyên phát (Primary Tumor)

 •  Tx: không đánh giá được khối u nguyên phát
 •  T0: không có bằng chứng về sự hiện diện của khối u nguyên phát
 •  Tis: Carcinoma in situ (CIS - ung thư biểu mô tại chỗ): có sự hiện diện của các tế bào bất thường nhưng chúng không lan sang các mô lân cận, mặc dù không phải là ung thư nhưng CIS có thể trở thành ung thư và đôi khi nó được gọi là ung thư giai đoạn tiền xâm lấn.
 •  T1, T2, T3, T4: kích thước và/hoặc phạm vi của khối u nguyên phát.
   

Xem thêm thủ tục bồi thường của bảo việt Kcare gồm những gì ?

Bảo hiểm ung thư bảo việt

bảo hiểm ung thư bảo việt với hệ thông TMN

Xác định hạch vùng (Regional Lymph Nodes)

 •  Nx: không đánh giá được hạch vùng
 •  N0: không có hạch vùng liên quan
 •  N1, N2, N3: có hạch vùng liên quan (số lượng hạch bạch huyết và/hoặc phạm vi liên quan)

Bảo Hiểm Ung Thư

hệ thống TNM xác định giai đoạn ung thư bảo việt kcare

Tìm di căn xa (Distant Metastasis)

 •  Mx: không thể đánh giá được di căn xa
 •  M0: không có di căn xa
 •  M1: có di căn xa

Quyền lợi Bảo Việt Kcare

Bảo Việt Kcare trao tặng cơ hội sống , giảm bớt gánh nặng viện phí Xem thêm quyền lợi khi tham gia bảo hiểm bệnh ung thư kcare , mọi thắc mắc xin để lại lời nhắn chúng tôi sẽ liên lạc tư vấn miễn phí
 

BẢO HIỂM SỨC KHỎE