Bảo Việt Intercare

LỜI CAM KẾT

Bằng giấy yêu cầu này tôi cùng với những người được bảo hiểm được ghi danh sách ở trên xin đăng ký tham gia Chương trình bảo hiểm này. Tôi xin cam đoan, bằng kiến thức và tin tưởng rằng thông tin được cung cấp trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này là hoàn toàn trung thực và đầy đủ. Đại diện cho toàn bộ những người được bảo hiểm, tôi nhận thức được các điều khoản, điều kiện của đơn bảo hiểm này, bao gồm cả các giới hạn của quyền lợi bảo hiểm và các điểm loại trừ. Tôi đồng ý rằng những cam kết và thông tin được cung cấp trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này sẽ là cơ sở của Hợp dồng bảo hiểm được cấp theo giấy yêu cầu bảo hiểm này.

Tôi cam kết và đồng ý những điều khoản trên
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Phòng 7 - Bảo Việt Hà Nội 15C Trần Khánh Dư, P.Phan Chu trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • info@baohiemtop.com
  • 097.738.0486
KẾT NỐI