Blog

Điều khoản sử dụng

Saturday, 03/10/2020

Chúng tôi xin gửi thông tin đến quý khách hàng đã hoặc đang có ý định tham gia bảo hiểm sức khỏe cần lưu ý các thông tin về điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm trên website của chúng tôi

Điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm sức khỏe

Vui lòng đọc kỹ những qui định bên dưới trước khi sử dụng Website này. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Bằng việc sử dụng hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang web này, quý khách xác nhận việc đồng ý với các điều khoản sử dụng và các sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào.

điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm

Vì vậy, quý khách nên truy cập vào trang này thường xuyên để biết điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm đang có hiệu lực mà theo đó quý khách phải tuân thủ. Đặt mua Online bảo hiểm sức khỏe

Điều khoản sử dụng bảo hiểm bảo việt an gia

Nội dung Website tất cả những thông tin được cung cấp trên website này đều sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước.Điều khoản sử dụng bảo bảo việt an gia cũng tuân thủ theo đúng quy định của bảo hiểm top

Một số nội dung nhất định của trang web được cập nhật bởi các cá nhân mà không phải bởi công ty bảo hiểm bảo việt và những trang web khác có thể được truy cập từ trang web này là toàn toàn độc lập với trang web này. Việc kết nối với bất kỳ trang web, thông tin về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trên trang web hoặc bất kỳ đường dẫn tới một cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không

điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm 1

Trong mọi trường hợp, được coi là sự công nhận đối với trang web của cá nhân hoặc tổ chức đó, hoặc sản phẩm, dịch vụ hay sự đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đó cho trang web bảo hiểm top này. 

Công ty bảo hiểm bảo việt không cam đoan hoặc đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện hay độ tin cậy của bất kỳ nội dung, chức năng của trang web hoặc việc truyền tải thông tin từ trang web này đến với quý khách.Nếu quý khách muốn có thêm thông tin liên quan tới nội dung của trang web, hoặc muốn xin phép sử dụng, sao chép hay tái bản nội dung trang web, xin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật để hiểu rõ hơn về điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm

Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng trên trang web đều là tài sản thuộc sở hữu của baohiemtop và việc sử dụng bất kỳ những hạng mục này mà không có sự cho phép bằng văn bản của baohiemtop là không được phép. Tất cả nội dung/ tư liệu trên trang web này bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ hình ảnh hay các tư liệu nghe nhìn đều được sở hữu, giám sát, điều hành và/hoặc cấp phép bởi công ty bảo hiểm bảo việt và được bảo hộ. 

Điều khoản sử dụng bảo hiểm bảo việt intercare

Sử dụng trang web tất cả nội dung trang web chỉ mang tính chất thông báo mà không cấu thành một chào mua hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ của công ty bảo hiểm bảo việt cũng như các công ty con.Thông tin trên trang web không được dùng hoặc coi như nguồn tư liệu thay thế cho các nghiên cứu độc lập hoặc tư vấn mà quý khách có thể nhận được khi tham vấn trực tiếp với đại diện của công ty bảo hiểm bảo việt.

Điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm trong trang web không và không có dự định cung cấp các tư vấn về tài chính, bảo hiểm, luật pháp, kế toán hay thuế, và sẽ không trả lời quý khách về những vấn đề trên.Tương tự như an gia điều khoản sử dụng bảo việt intercare phải tuân theo tất cả các mục được liệt kê trong bài viết không được làm trái ở bất kỳ mục nào dù là nhỏ nhất

điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm 2

Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của công ty bảo hiểm bảo việt đều có mặt ở tất cả các khu vực.Sản phẩm và dịch vụ của công ty bảo hiểm bảo việt chỉ được cung cấp tại những vùng lãnh thổ được cấp phép kinh doanh. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của baohiemtop.com phải tuân theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng đang có hiệu lực.

Quý khách chấp thuận rằng việc sử dụng trang web bao gồm cả việc chịu rủi ro mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. công ty bảo hiểm bảo việt, các công ty con nào cũng như giám sát, giám đốc, nhân viên hoặc bất kỳ người nào tham gia tạo lập trang web và nội dung của nó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ ai về những tác hại, mất mát hay hư hỏng có thể gây ra do việc sử dụng trang web,

Bao gồm nhưng không giới hạn những tổn hại trực tiếp, gián tiếp, đặc thù, từ bên thứ ba, nghiêm trọng hoặc liên tiếp. Vì những lý do trên, công ty bảo hiểm bảo việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự quan ngại nào của quý khách đối với bất kỳ nội dung nào của trang web.

Điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm

Bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ đây chính là điều đặc biệt quan trọng trong điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm .Mạng internet không phải là một kênh thông tin an toàn nơi thông tin cá nhân được bảo mật, vì vậy việc an toàn và bảo mật tuyệt đối trên mạng internet là không thể thực hiện được tại thời điểm này. công ty bảo hiểm bảo việt sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ nguy hại nào mà quý khách hay những người khác có thể gặp khi phát sinh các vi phạm an toàn và bảo mật.

điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm 3

Bằng việc truy cập vào website này, bạn đồng ý rằng baohiemtop sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất cứ thiệt hại nào và chúng tôi được bảo vệ khỏi bất cứ khiếu nại, khiếu kiện hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng website này hoặc dịch vụ tại website này, hoặc do việc bạn vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm .

Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe

Các thông tin trên website đều liên quan đến nghiệp vụ của ngành bảo hiểm của bảo việt cho nên thông tin sẽ cần chính xác , an toàn tuyệt đối .Mọi thắc mắc về điều khoản sử dụng dịch vụ bảo hiểm xin vui lòng liên hệ vào số 0977380486 để được giải đáp

 

BẢO HIỂM SỨC KHỎE