Bảo Việt An Gia

LỜI CAM KẾT

1. Tôi/chúng tôi cam đoan rằng hiện tại tôi/chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh; không bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong; không trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật; không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

2. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là đầy đủ và xác thực theo đúng sự hiểu biết cao nhất của tôi/chúng tôi và sẽ thông báo ngay cho Bảo Việt bất kỳ sự thay đổi nào có liên quan. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm này cùng với việc đóng đầy đủ phí bảo hiểm sẽ làm cơ sở cho Hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/chúng tôi và Bảo Việt và chấp nhận các điều kiện bảo hiểm quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.

3. Tôi/chúng tôi thừa nhận rằng, trường hợp tôi/chúng tôi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo thông tin, Bảo Việt có toàn quyền giảm trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ đối với khiếu nại Hợp đồng này. Nếu việc không khai báo nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm, Bảo Việt có quyền hủy/vô hiệu hóa Hợp đồng bảo hiểm ngay từ ngày bắt đầu có hiệu lực

Tôi cam kết và đồng ý những điều khoản trên
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Phòng 7 - Bảo Việt Hà Nội 15C Trần Khánh Dư, P.Phan Chu trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • info@baohiemtop.com
  • 097.738.0486
KẾT NỐI