Bảo hiểm An Gia Bảo hiểm An Gia
Bảo hiểm An Gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

BẢO VIỆT AN GIA

BẢO VIỆT AN GIA

Người Việt Nam

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Người nước ngoài
cư trú tại Việt Nam

BẢO VIỆT AN GIA

Từ 15 ngày tuổi

Tới 60 tuổi

(tham gia mới/Tái tục tới 65 tuổi)

Tới 60 tuổi
(tham gia mới/Tái tục tới 65 tuổi)

BẢO VIỆT AN GIA

Trẻ em dưới 9 tuổi phải tham gia cùng bố mẹ

Hoặc bố/mẹ đã tham gia ít nhất 01 chương trình BHSK còn hiệu lực tại Bảo Việt

Trẻ em dưới 9 tuổi phải tham gia cùng bố mẹ Hoặc bố mẹ đã tham gia ít nhất 1 chương trình BHSK còn hiệu lực tại Bảo Việt.

Bảo Việt An Gia