Bảo hiểm An Gia Bảo hiểm An Gia
Bảo hiểm An Gia

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

BẢO VIỆT AN GIA

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Xuất trình thẻ Bao Viet Care và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (nếu là trẻ em) cho lễ tân của bệnh viện, phòng khám.
Trong 1 số trường hợp và tại một số bệnh viện, người được bảo hiểm có thể phải đặt cọc 1 số tiền tại bệnh viện

LỄ TÂN BỆNH VIỆN

Kiểm tra thông tin về người được bảo hiểm: Tên, số CMTND/ hộ chiếu, hiệu lực bảo hiểm

BÁC SĨ

Điền vào giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí

CÁN BỘ BH CỦA BỆNH VIỆN

Kiểm tra điều kiện bảo lãnh viện phí của người được bảo hiểm
Điền vào phần II giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí và gửi cho Bảo Việt
NẾU THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO VIỆT
Bảo Việt sẽ gửi giấy chứng nhận bảo lãnh viện phí cho bệnh viện (đã ghi rõ mức trách nhiệm bảo hiểm). Bệnh viện sẽ gửi hóa đơn, biên lai viện phí cho Bảo Việt và hoàn lại tiền đặt cọc cho người được bảo hiểm trong trường hợp người được thanh toán bảo hiểm đã đặt cọc trước do khẩn cấp
Người được bảo hiểm:
+ Kiểm tra giấy yêu cầu bồi thường mà bệnh viện, phòng khám cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị
+ Thanh toán các chi phí trong bệnh viện không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm hoặc nhận lại tiền đặt cọc.
NẾU KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO VIỆT Người được bảo hiểm phải thanh toán toàn bộ chi phí cho bệnh viện như bình thường

CÁN BỘ BH CỦA BỆNH VIỆN

Kiểm tra điều kiện bảo lãnh viện phí của người được bảo hiểm
Điền vào phần II giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí và gửi cho Bảo Việt

CÁN BỘ BH CỦA BỆNH VIỆN

Kiểm tra phạm vi của đơn bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm

THUỘC TRÁCH NHIỆM
CỦA BẢO VIỆT

Bảo Việt sẽ gửi giấy chứng nhận bảo lãnh viện phí cho bệnh viện (đã ghi rõ mức trách nhiệm bảo hiểm). Bệnh viện sẽ gửi hóa đơn, biên lai viện phí cho Bảo Việt và hoàn lại tiền đặt cọc cho người được bảo hiểm trong trường hợp người được thanh toán bảo hiểm đã đặt cọc trước do khẩn cấp
Người được bảo hiểm:
+ Kiểm tra giấy yêu cầu bồi thường mà bệnh viện, phòng khám cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị
+ Thanh toán các chi phí trong bệnh viện không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm hoặc nhận lại tiền đặt cọc.

KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM
CỦA BẢO VIỆT

Người được bảo hiểm phải thanh toán toàn bộ chi phí cho bệnh viện như bình thường