Bảo hiểm An Gia Bảo hiểm An Gia
Bảo hiểm An Gia

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

BẢO VIỆT AN GIA

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (NDBH)

PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN

NĐBH KHÁM & ĐIỀU TRỊ

NDBH THU THẬP HỒ SƠ

yêu cầu bồi thường và gửi cho Bảo Việt

BẢO VIỆT KIỂM TRA HỒ SƠ

yêu cầu bồi thường của khách hàng

BẢO VIỆT HƯỚNG DẪN

khách hàng thu thập thêm các hồ sơ chứng từ còn thiếu

BẢO VIỆT GỬI THÔNG BÁO

bồi thường đến cho khách hàng

KHÁCH HÀNG BỔ SUNG

hồ sơ chứng từ còn thiếu theo yêu cầu

THANH TOÁN BỒI THƯỜNG

cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo yêu cầu trên giấy yêu cầu bồi thường sức khỏe của khách hàng)