Bảo hiểm An Gia Bảo hiểm An Gia
Bảo hiểm An Gia

THỜI GIAN CHỜ

BẢO VIỆT AN GIA

Quyền lợi bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm:

30

ngày

Điều trị ốm, bệnh thông thường và điều trị răng

90

ngày

Điều trị biến chứng thai sản, tử vong do ốm bệnh thông thường

06

tháng

Điều trị viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại với trẻ em dưới 6 tuổi

01

năm

Điều trị Bệnh đặc biệt/ Bệnh có sẵn/ Bệnh liệt kê tại điểm loại trừ số 36/ Tái tạo dây chằng

Tử vong do Bệnh đặc biệt/ Bệnh có sẵn/ Biến chứng thai sản

635

ngày

Đối với sinh đẻ (Tính từ ngày bảo hiểm có hiệu lực)

Tất cả các quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực vào 23h:59 giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm hoặc vào ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm do Chủ hợp đồng bảo hiểm yêu cầu tùy theo thời điểm nào đến trước bao gồm cả những rủi ro phát sinh trong thời hạn bảo hiểm nhưng hậu quả xảy ra ngoài thời hạn bảo hiểm.

Không áp dụng thời gian chờ đối với quyền lợi tái tục tương đương cho trường hợp tái tục bảo hiểm từ năm thư 2 trở đi. Thời gian chờ chỉ áp dụng cho năm bảo hiểm đầu tiên hoặc các quyền lợi chênh lệch tăng thêm khi mua tái tục bảo hiểm.